“יהדות התורה הודיעה על תמיכה ברשימה הדתית המאוחדת”

מן התקשורת